20 02-2020
10303
CHẾ ĐỘ GIÁO DỤC TẠI NHẬT BẢN
Giáo dục phổ thông của Nhật Bản bao gồm: 6 năm tiểu học, 3 năm trung học cơ sở, và 3 năm trung học phổ thông, tất cả là 12 năm. Các trường Du học sinh có khả năng vào học bao gồm 5 loại trường
1. Trường kỹ thuật chuyên nghiệp
2. Trường dạy nghề
3. Trường Cao đẳng
4. Trường Đại học
5. Trường Cao học
Các trường Quốc lập, công lập và tư lập được phân chia rõ rệt.
 
Ghi chú:
Màu đỏ: Các trường Du học sinh có thể theo học
(*): Chỉ các chuyên ngành.
Nếu tốt nghiệp các chuyên ngành của các trường cao đẳng, các trường dạy nghề cao cấp được cơ quan đánh giá
đại học, hoặc cơ quan trao học vị công nhận sẽ nhận học vị “cử nhân”.
 
Trong hệ thống giáo dục Nhật bản, năm học mới bắt đầu vào tháng 4 và kết thúc vào tháng 3 năm sau. Một năm học chia ra 2 kỳ, học kỳ 1 bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 9, học kỳ 2 bắt đầu từ tháng 10 đến tháng 3. Cũng có trường có chế độ nhập học vào mùa thu (tháng 9 hoặc tháng 10). Thông thường 1 năm có 3 kỳ nghỉ: nghỉ hè (cuối tháng 7 đến đầu tháng 9), nghỉ đông (từ cuối tháng 12 đến đầu tháng 1), nghỉ xuân (từ tháng 2 đến tháng 3).

Số trường Đại học quốc lập, công lập và tư lập.
 
Nguồn: Bộ giáo dục, khoa học và kỹ thuật năm 2010